Nowy Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego Zobacz większe

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

Nowy produkt

Andrzej Dżuryk


ISBN: 978-83-8206-083-6
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 252
Format: B5

Więcej szczegółów

33,60 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG, która się znalazła w gronie laureatów VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. W 2020 r. weszły w życie regulacje harmonizujące europejski rynek listów zastawnych, do których powstania wnieśli wkład polscy eksperci. Ich opinie przedstawiono w niniejszej monografii.

Obecny kryzys, spowodowany pandemią COVID-19, sprawia, że z tym większą uwagą powinniśmy się zastanowić nad problemem niedorozwoju polskiego rynku listów zastawnych. Jego odblokowanie jest ważne z kilku powodów. Z jednej strony pozwalałoby to na istotne zwiększenie rozmiarów wsparcia tarczy antykryzysowej, tak niezbędnej dla ochro-ny polskiej gospodarki, jednocześnie z drugiej dawałoby szansę na rozwiązanie trzech ryzyk systemowych polskiego sektora bankowego: strukturalnej luki płynności, problemu kredytów frankowych oraz monokultury zmiennej stopy procentowej.

List zastawny jest szczególną obligacją zabezpieczoną, ściśle regulowaną i bardzo bezpieczną dla inwestora. W ponad 250-letniej historii listu zastawnego nie było przypadku jego niewypłacalności, mimo że w tym czasie doszło na świecie do bardzo wielu kryzysów. Poprzedni globalny kryzys finansowy, który miał miejsce w latach lat 2007–2009, potwierdził, że list zastawny to jedyny instrument zapewniający bankom ciągłość długoterminowego i stosunkowo taniego finansowania. Co charakterystyczne, w szczycie poprzedniego kryzysu koszt pozyskania finansowania przez banki za pomocą listów zastawnych z krajów szczególnie nim dotkniętych był niższy od kosztów długu państwowego, a kolejne kraje, jak np. Norwegia, zbudowały niemal od podstaw swoje rynki listów zastawnych. Podobna szansa stoi obecnie przed Polską. 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

Andrzej Dżuryk


ISBN: 978-83-8206-083-6
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 252
Format: B5

Pliki do pobrania