Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej Zobacz większe

Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej

Nowy produkt

Arleta Szadziewska


ISBN: 978-83-7865-142-0
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 498
Format: B5

Dostęp do wersji elektronicznej

ibuk

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Obecnie od przedsiębiorstw wymaga się nie tylko osiągania wyników ekonomicznych, ale również prowadzenia działalności zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, tj. w taki sposób, aby zachowana została jakość środowiska przyrodniczego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to konieczność dokonywania pomiarów środowiskowych skutków funkcjonowania jednostek. Szczególną rolę do odegrania ma w tym zakresie rachunkowość, która stanowi narzędzie poprawy wyników ekonomicznych organizacji. Ze względu na wzrost znaczenia ochrony środowiska w działalności podmiotów nie może ona pomijać zagadnień z tego obszaru. Rodzi to konieczność wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających z jednej strony pozyskiwanie informacji dla zewnętrznej oceny wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze, z drugiej zaś potrzebnych dla proekologicznego zarządzania. Praca niniejsza wskazuje na możliwości wykorzystania rachunkowości  w tworzeniu finansowych i niefinansowych informacji z tego zakresu. Stosowne propozycje sformułowano w oparciu o studia literaturowe oraz badania empiryczne na temat wyceny, ewidencji i prezentacji w sprawozdawczości finansowej skutków oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej

Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej

Arleta Szadziewska


ISBN: 978-83-7865-142-0
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 498
Format: B5

Dostęp do wersji elektronicznej

ibuk