POLITYKA PRYWATONOŚCI


Sklep Wydawnictwa UG korzysta z plików cookies wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z Polityką Prywatności. (Ustawa o Prawie Telekomunikacyjnym art. 173, w tym Dyrektywa 2009/136/WE).

 

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Kupujacemu zalogowania się do naszego Sklepu. Aby dokonać zakupu książek, rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zamówienia będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zlecenia, w tym wysłania zakupionych książek.

W żadnym wypadku dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

W przypadku rejestracji w Sklepie, po zalogowaniu się - masz wgląd do swoich danych, zawsze możesz je zmienić lub usunąć. (z wyłączniem danych rachunku lub faktury)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki cookie

Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, na którym przeglądasz stronę naszego Sklepu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Sklepu lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Sklepu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.

Dane osobowe a pliki cookie

W plikach cookie nie są  zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Sklepie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookie, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika.

Dodatkowo pliki cookies są zaszyfrowane i osoby niepowołane nie mają do nich dostępu.  Ciasteczka nie zawierają informacji oraz nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Sklepie i na tej podstawie można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany lub też, którą Książkę dodał do koszyka.

Termin ważności plików cookie

Pliki cookie pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookie usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookie sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. cookie trwałe.

Usuwanie i blokowanie plików cookie

Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookie, których termin ważności upłynął. Niezależnie od tego Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej lub też wyłączyć przyjmowanie plików cookie na stałe. Wtedy pliki cookie pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania Sklepu i braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.