Oferta

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego obsługuje proces wydawniczy podręczników akademickich, prac habilitacyjnych, monografii, zeszytów naukowych i wydawnictw informacyjnych w związku z tym:

 • zbiera propozycje wydawnicze z wydziałów i opracowuje plany wydawnicze,
 • zawiera umowy z recenzentami (spoza UG) i przekazuje prace do opinii wydawniczej,
 • sporządza umowy z autorami i zakładami poligraficznymi,
 • przygotowuje polecenia wypłaty honorariów za recenzje oraz wynagrodzeń autorskich i przekazuje je do kwestury,
 • sprawdza dowody rozliczeń i faktury za usługi poligraficzne pod względem merytorycznym,
 • przygotowuje maszynopisy do druku, wykonuje redakcję językowe, adiustację techniczną, korekty redakcyjne tekstu, okładki i karty tytułowej,
 • sprawdza jakość prac wykonanych przez zakłady poligraficzne,
 • wycenia publikacje uczelniane,
 • prowadzi magazyn wydawnictw własnych,
 • ustala rozdzielnik egzemplarzy bezpłatnych, autorskich, okazowych i obowiązkowych do bibliotek,
 • prowadzi reklamę i promocję wydanych publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami!Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel/fax (58) 523-11-37
tel kom. 725 991 206

e-mail: stenia@gnu.univ.gda.pl