Zarządzanie wartością w warunkach zmiany Powiększ do pełnego rozmiaru

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany

Paweł Antonowicz, Piotr Pisarewicz, Paulina Nogal-Meger (red.)


ISBN: 978-83-7865-567-1
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 262
Format: A5

Więcej szczegółów

Zagadnienia szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii i wskazują na bardzo dużą złożoność i różnorodność wyzwań, którym muszą stawić czoła zarządzający współczesnymi organizacjami w dobie globalnej gospodarki rynkowej. Procesy konsolidacyjne i globalizacyjne skutkują z jednej strony wieloma ułatwieniami w obrocie gospodarczym i przepływie kapitału oraz powodują znaczące obniżenie kosztów działalności. Natomiast z drugiej strony generują wiele nowych typów ryzyka, które nie było w poprzednich dekadach tak znaczące lub nie występowało w ogóle.